Dinsdag 31 Desember 2013

uit genade gered (2)

Vir die eerste deel oor hierdie onderwerp, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/12/wat-beteken-uit-genade-gered.html

VIR DAGSTUKKIES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/moet-die-gelowige-wat-uit-genade-gered.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/afgodsdiens-in-die-kerk.html
=====================================================

In hierdie blogpost - (OPSOMMING):

(4)  "GENADE" (guns) WORD BEWYS AAN DIE PERSOON WAT SY HOOP IN DIE HERE ALLEEN PLAAS - (d.w.s. die wat gehoorsaam is omdat hulle op Hom vertrou; nie die wat gehoorsaam is met die doel om geregverdig te word, maar steeds afgodsdiens beoefen nie!).  

Daar is 'n duidelike verskil tussen 
-"gehoorsaam wees deur wette te onderhou" (met die doel om saligheid te beerwe), en
-"gehoorsaam wees omdat jy die Here alleen dien" (hom vertrou)(omdat jy alreeds tot saligheid gekom het).  Om die Here alleen te dien, beteken dat iemand "DIE WIL VAN DIE VADER DOEN". ("Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie...") - niemand kan twee here dien nie...

(5) ALHOEWEL "WERKE" NIE SALIGHEID KAN BEWERK NIE, KAN DIT SALIGHEID BEINVLOED! 


(6) Alhoewel ons genade (guns) verkry deur die geloof, word ons nie net geregverdig deur die geloof nie, maar ook deur werke.  Vir iemand se sondes om vergewe te word, het hy regverdigmaking nodig - hy ontvang dit deur die geloof. Maar, net soos hy geregverdig word deur geloof sodat sy sonde vergewe word, word hy ook geregverdig deur sy werke wat 'n bewys is dat hy glo! 

=========================================================================
UITEENSETTING:

(4)   Heelwat leringe in omloop in die kerk vandag, is gebaseer op wat die mens "uit die deal kan kry" (waar mense steeds die sonde dien, maar ook die saligheid wil he).  "GENADE" (guns) WORD BEWYS AAN DIE PERSOON WAT SY HOOP IN DIE HERE ALLEEN PLAAS - d.w.s. die wat gehoorsaam is omdat hulle op Hom vertrou; NIE die wat gehoorsaam is met die doel om geregverdig te word, maar steeds afgodsdiens beoefen nie!  


 Luk 16:16 - ("Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin") - kyk gerus na die konteks van hierdie skrifgedeelte - wat het Jesus hier bedoel?
-  In die betrokke skrifgedeelte het Jesus gepraat oor hoe ons "nie twee here kan dien nie":
(Luk 16:13)  Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.
(Luk 16:14)  En die Fariseërs, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en Hom beskimp.
(Luk 16:15)  En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God.


Luk 16:16)  Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin.

Deur onsself te probeer regverdig deur die onderhouding van wette (m.a.w. om die sonde te probeer afsterf deur die onderhouding van wette), kan ons nie regverdig nie, maar wanneer iemand die Here ALLEEN dien (en Hom gehoorsaam is as gevolg daarvan), dan ontvang hy uit genade regverdigmaking (God kyk na die hart!) - sy sondes word vergewe, en hy dien nie meer die sonde nie.  Waar iemand egter steeds die sonde dien nadat hy tot geloof gekom het, bewys sy werke dat hy nie regtig die Here alleen dien nie! - dit is daardie persoon wat homself regverdig voor die mense, maar God ken sy hart.
Dus, in Luk. 16  gaan dit spesifiek oor die wat afgodsdiens beoefen (hetsy deur menslike gebooie as sekuriteit, rykdom en wereldse sekuriteit, of eie wil), maar dink dat hulle steeds regverdig word omdat hulle wette onderhou. Iemand word slegs geregverdig as hy die Here alleen dien, die Here alleen vertrou (nie 'n ander ook dien nie).

========================================================================
(5)
 ALHOEWEL WERKE NIE SALIGHEID KAN BEWERK NIE, KAN DIT WEL SALIGHEID BEINVLOED!  Toe Jesus die evangelie (v/d koninkryk) kom deel het, het Hy  heelwat gepraat oor die VRUG VAN DIE GELOWIGE, oor wat dit beteken om HOM AS EERSTE LIEFDE TE KEN, hoe ons MOET BID, wat dit is om DIE WIL VAN DIE VADER TE DOEN ens.  - hierdie kan alles soos "werke" gesien word, maar dit verwys na die "werke van die gelowige", nie "werke tot saligheid" nie, m.a.w. werke van die persoon wat reeds tot saligheid gekom het (en daardie werke regverdig hom, m.a.w. wys dat hy tot saligheid gekom het).
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/die-vrug-van-die-gelowige.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/wat-beinvloed-die-vrug-van-die-gelowige.html
========================================================================
(6)   Alhoewel ons genade (guns) verkry deur die geloof, word ons nie net geregverdig deur die geloof nie, maar ook deur werke.  Vir iemand se sondes om vergewe te word, het hy regverdigmaking nodig - hy ontvang dit deur die geloof. Maar, net soos hy geregverdig word deur geloof sodat sy sonde vergewe word, word hy ook geregverdig deur sy werke wat bewys dat hy glo! 
(Jak. 2:24)  Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie?


Kyk na Jesus se opdrag in Matt. 28:19 - "......en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het"  -  baie preek net die gedeelte van dat die mens geregverdig word uit genade, maar laat na om die res te preek, dat die mens ook geregverdig word uit werke, nie net uit geloof nie! 
Om dit beter te verstaan, gaan na my blogpost getiteld:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/12/regverdigmaking-geregverdig-regverdig.html
"GENADE" (guns) WORD BEWYS AAN DIE PERSOON WAT SY HOOP IN DIE HERE ALLEEN PLAAS - (d.w.s. die wat gehoorsaam is omdat hulle op Hom vertrou; nie die wat gehoorsaam is met die doel om geregverdig te word, maar steeds afgodsdiens beoefen nie).  
*  TOE JESUS DIE EERSTE KEER GEKOM HET, HET HY NIE GEKOM OM TE OORDEEL NIE, MAAR OM GENADE TE BEWYS (sondes te vergewe)(sodat die persoon geregverdig kan word), al verdien hy dit nie.(Joh 12:47)  "En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; want Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red". 
DIE DOOP IS 'N TEKEN HIERVAN, VAN ONS REGVERDIGMAKING,  HOE ONS SONDES AFGEWAS WORD, ons DOODGAAN VIR DIE SONDE, EN OPSTAAN IN 'N NUWE LEWE, EN NET SOOS CHRISTUS OPGESTAAN HET UIT DIE DOOD, SO SAL HY ONS OOK EENDAG LAAT OPSTAAN IN NUWE LIGGAME (die ewige lewe ontvang) (m.a.w. sal die ewige oordeel vryspring).

 Wanneer Hy egter terugkom (m.a.w. met Jesus Christus se wederkoms), gaan Hy KOM OM TE OORDEEL, en elke gelowige sal geoordeel word op hulle:

- op of hulle die nodige vrug gedra het http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wies-die-koring-en-die-kaf.html ; http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wies-die-koring-en-die-onkruid.html - (oordeel tussen skape en "skape"/"koring en kaf"/"koring en onkruid"), 

- en op hulle werke http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wies-die-skape-en-die-bokke.html (of hulle die wil van die Vader gedoen het), 

waardeur Jesus dan sal besluit wie Hy gaan opwek tot lewe (die ewige lewe gee), en wie nie (en die wie nie opgewek gaan word tot die lewe nie, sal in die ewige oordeel val) - dit beteken dat die gelowige nie net geregverdig word deur die geloof nie, maar ook deur sy werke! (m.a.w. sy werke bewys of hy glo). 
Die mens word wel geregverdig deur genade (tot saligheid), maar hy word ook geregverdig deur werke (wat bewys dat hy tot saligheid gekom het).  As iemand dan bely dat hy tot saligheid gekom het (ja, deur genade omdat hy dit nie verdien nie), dan beteken dit dat hy homself onderwerp het aan die Here OM HOM GEHOORSAAM TE WEES - daarom word die gelowige ook deur werke regverdig, nie net deur geloof nie! Die probleem is hier dat gelowiges bely dat hulle tot geloof gekom het, maar hulle weet nie wat "geloof" beteken nie, want hulle dien nog die sonde.  Iemand wat tot geloof gekom het, soek nie sy eie wil nie en dien nie meer die sonde nie, maar soek na die wil van die Vader, en dien die Here - onderwerp homself aan die Here om Hom gehoorsaam te wees.  
Want wat beteken Jesus se woorde dan as ons besluit dat die gelowige glad nie deur werke geregverdig word nie?:
* (Mat 5:19)  Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.


(Mat 12:7)  "Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie"


Daar, die duidelike verskil tussen "gehoorsaam wees deur wette te onderhou", en "gehoorsaam wees omdat jy die Here alleen dien" (hom vertrou).  Om die Here alleen te dien, beteken dat iemand "DIE WIL VAN DIE VADER DOEN" - so iemand onderhou die Here se gebooie omdat hy glo/gered is, nie omdat hy poog om gered te word nie.


 (Mat 5:20) - "Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie".
========================================================================

Geen opmerkings nie: