Saterdag 13 Desember 2014

Trou, Skei en Hertrou

In die volgende paar poste gaan ons kyk na die onderwerpe van

"TROU, SKEI en HERTROU". 
Ons weet dat dit nie moet gaan oor hoe "ons dit sien" nie, 
maar oor hoe "die Here dit sien".  Ons moet verstaan dat as iemand geskei is volgens wêreldse wette, dit nie beteken dat die verbond van die huwelik verbreek is nie... Die wereld "sien" dit anders as die manier hoe die Here dit sien.  Alhoewel Jesus Christus Sy kerk die mag gegee het om te oordeel wat geoorloof is en wat nie, mag dit nooit in stryd wees met wat Hy beveel het nie!  Wat Hy beveel, is belangriker as enige wêreldse wet, en ook belangriker as enige wet wat deur die Christelike kerk gemaak word.
_________________________________________________________________
IN HIERDIE PAAR BLOGPOSTS GAAN ONS VERSKILLENDE VRAE BEHANDEL:

-  Wat bedoel die skrif met die woord "trou"? 
-  Wat bedoel die skrif met die woord "skei"?  Is daar enige redes waarom 'n man en vrou mag skei?  Beteken 'n skeibrief dat 'n paartjie ook deur die Here geskei is?
-  Mag iemand wat geskei is weer trou?  Mag 'n ongetroude met 'n geskeide trou?  Mag 'n weduwee of wewenaar weer trou, of met 'n geskeide trou?
========================================================================

INLEIDING:
(WANNEER ONS SKRIFTE BESTUDEER OOR DIE TEMAS VAN "TROU", 'SKEI' EN "HERTROU", MOET ONS SEKER MAAK DAT ONS ONDERSKEI 
MET WATTER GROEP DAAR GEPRAAT WORD:

-ongetroudes; 
-weduwees of wewenaars;
-of getroudes wat geskei is.
Ons kan bv. nie die reels vir "ongetroudes" noodwendig toepas op "geskeides" nie... 
========================================================================
Hier volg 'n kort opsomming oor bg. groepe - vir al die nodige skrifte, moet die skrifgedeeltes onderaan deurgewerk word, asook die volgende paar blogposts want handel oor "trou", "skei" en "hertrou".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  Ongetroudes: 
-Die woord "ongetroude" verwys slegs na die wat nie getroud is nie, die persoon wat nie "verbind" is tot 'n ander nie.  Die weduwee of wewenaar kan ook gesien word soos "ongetroudes", maar hulle word uitdruklik beveel om nie met ongelowiges te trou nie, en natuurlik nie met 'n geskeide nie  
(1 Kor. 7).

- Geen "geskeide" kan ooit gesien word soos 'n "ongetroude" nie! -baie maak die fout dat hulle dink 'n skeibrief beteken dat hulle weer mag trou, en sien hulleself dan soos "ongetroudes".  Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie (Mark. 10:9);  so dus, al "skei" twee mense volgens wereldse standaarde, beteken dit nie dat die verbond tussen hulle verbreek is nie, "want wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie" (m.a.w. "om te skei" maak jou nie 'n "ongetroude" nie)(bestudeer die tema van skei op 'n volgende blogpost)(1 Kor. 7:39). In sommige gevalle word "skei" toegelaat en word daardie persoon dan toegelaat om nie meer saam met sy/haar maat te bly nie, maar dit beteken nie dat die verbond verbreek is nie (slegs dat hulle nie meer bymekaar hoef te bly nie).  Jesus Christus het dit duidelik gemaak dat geskeides nie mag hertrou nie, en dat as iemand dit doen, dit egbreuk is.  Hoekom dan "egbreuk" as hulle nie meer in eg is nie?  Die skeibrief verbreek nie die eg nie. Geskeides mag nie weer trou nie, tensy die maat doodgaan, of hulle mekaar weer terugneem. Wanneer 'n man en vrou trou, dan is dit 'n verbond tussen hulle, en hulle behoort aan mekaar solank as wat altwee in die lewe is (al sou hulle ook "skei", maak dit nie die verbond tot niet nie - ons moet verstaan wat dit beteken om "te skei"...).
 Dit beteken nie dat dit noodwendig die Here se wil was dat daardie twee moes trou nie, maar dat toe hulle besluit het om te trou,  hulle deur die Here saamgevoeg is - m.a.w. 'n verbond tussen hulle.  Die Here neem ede baie ernstig op.

-As twee "ongetroudes" van begeerte brand, moet hulle liewer trou - nooit is seks buite die huwelik aanvaarbaar nie! (en dit praat nie van mense wat geskei is nie!, maar "ongetroudes" - geskeide mense mag nie weer trou nie, maar kan verenig word met hulle oorpsronklike maats).(1 Kor. 7:8,9 - " Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek (Paulus), dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek;  maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand"). Iemand wat seks buite die huwelik beoefen, is besig om te hoereer.  In die Ou Testament was daar van 'n man verwag om met 'n meisie te trou as hulle seks buite die huwelik beoefen het (Eks. 22:16,17). (1Kor. 7:36,37 - "Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou. Maar hy wat in sy hart vasstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed").

-Die ongetroude mag nie met 'n geskeide persoon trou nie (want die "geskeide" is nog eintlik verbind aan sy/haar eerste maat) - as iemand met 'n geskeide persoon trou, pleeg hy egbreuk! (so iemand is dan 'n "egbreker").  (Luk 16:18 - "Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk).

Omdat dit van die weduwee of wewenaar verwag word om slegs in die geloof weer te trou, leer baie kerke dat dit ook van ongetroude gelowiges verwag word om slegs met gelowiges te trou - daar is egter heelwat verskille hieroor.
In geval van waar 'n ongelowige egter met 'n gelowige getroud is, is dit nie geoorloof vir die gelowige om te skei nie, maar as die ongelowige wil skei, is dit geoorloof - dit beteken egter nie dat die gelowige weer mag trou nie, want hy/sy is nou 'n "geskeide".  (Daar is natuurlik ander redes waar dit ook vir paartjies geoorloof  is om te skei, bv. in geval van hoerery - dit beteken egter nie dat, omdat hulle 'n skeibrief het, die verbond tussen hulle verbreek is nie). (1Kor. 7:12-23)
========================================================================
(2)  Weduwees of wewenaars: 

-Die woorde "weduwee" of "wewenaar" verwys na iemand wie se maat nie meer in die lewe is nie.

-Hy/sy mag weer trou, maar nie met 'n geskeide persoon, of met 'n ongelowige nie (1 Kor. 7:39)(1 Kor. 7:39 - "‘n Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here");   (Rom 7:2 - "Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man").
========================================================================
(3)  Getroudes wat skei
 Die Here haat egskeiding.  Net soos wat dit gevaarlik is vir 'n paartjie om hulle aan mekaar te onttrek vir lang tye omdat dit hulle in versoeking kan bring deur gebrek aan selfbeheering, net so sal getroudes wat 'n skeibrief kry, aan dieselfde versoeking blootgestel word.   (1Kor. 7:5 - "Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie").  Egskeiding is daarom nie goed vir getroudes nie, maar in sekere gevalle word dit toegelaat ter wille van naasteliefde (bv. in geval van hoerery, hardheid van die hart, gesinsgeweld, kindermolestering ens.).   Ons persepsie van "om te skei", het baie verander van wat dit oorspronklik beteken het. Baie mense het ook hierdie verkeerde persepsie gehad in die dae wat Jesus op die aarde was.  Ons is geneig om te dink dat wanneer iemand 'n skeibrief kry, dit beteken dat die verbond van die huwelik verbreek is en dat daardie persoon weer mag trou, maar dit is nie hoe die Here dit sien nie!  Die Here Jesus het dit duidelik gemaak dat wat God saamgevoeg het, GEEN MENS MAG SKEI NIE;  ook dat iemand wat geskei is, nie weer mag trou nie (tensy natuurlik in die geval van weduwees en wewenaars);  ook dat niemand met 'n geskeide mag trou nie (Luk. 16:17,18);  en Hy het sover gegaan as om te verklaar dat wanneer 'n man bv. van sy vrou skei, hy maak dat sy egbreuk pleeg... (Matt. 5:32).

-  Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk;
Elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.  (Luk. 16:17,18)

-  Elkeen wat van sy vrou skei (behalwe omrede van hoerery) maak dat sy egbreuk pleeg. (Matt. 5:32)

-Die woord "skei" gaan daaroor dat twee mense wat verbind is in die huwelik, hulle heeltemal onttrek van mekaar (dit beteken egter nie dat die band waarmee die Here hulle verbind het, deur Hom verbreek is nie.  Om te skei is amper dieselfde as wanneer getroudes hulleself van mekaar onttrek, behalwe dat in die geval van 'n skeibrief, hulle nie grondige redes het vir die onttrekking nie. Net soos wat daar grondige redes is vir onttrekking binne-in die huwelik by tye, so is daar somtyds grondige redes vir 'n skeibrief - dan word "skei" toegelaat, maar dit beteken dan nie dat daardie persoon weer mag trou nie (behalwe in die geval van 'n weduwee of wewenaar), maar beteken dat hulle toegelaat word om hulle heeltemal te onttrek van mekaar;   bv. in die geval van waar 'n man van sy vrou skei omdat sy hoereer het  - dit sou nie vir hom as sonde gereken word omdat hy skei nie - en alhoewel hy toegelaat word om hom heeltemal te onttrek van haar, beteken dit egter nie dat hy weer mag trou solank sy nog in die lewe is nie (alhoewel sekere kerke hiervan verskil) - en deur van haar te skei, is dan nie sy skuld dat sy egbreuk pleeg nie (Matt. 5:32), want sy pleeg alreeds egbreuk.  

-Om te "skei" is sonde. Om te "skei" is nie die wil van die Here nie. (Mal 2:16 - "Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie").(1 Kor. 7:10 - "En aan die getroudes beveel ek—nie ek nie, maar die Here—dat die vrou nie van die man moet skei nie...) . Alhoewel in sekere gevalle die Here dit toelaat wanneer die een maat te seer kry in die verhouding, soos in die geval van "hoerery" - dit beteken egter steeds nie dat die eed, die verbond, verbreek is nie!, maar slegs dat Hy hulle toelaat om nie meer bymekaar te bly nie (m.a.w. dat Hy hulle toelaat om te "skei", nie om weer te trou nie);   bv. Jesus het ook hierdie mag aan Sy kerk gegee om "te vergewe, of nie te vergewe", en die ware Christene (wie gelei word deur die Gees) kan oordeel in hierdie opsig of dit vir iemand geoorloof is om te skei, sodat hy vergifnis vir die sonde kan ontvang, maar nooit mag dit in stryd wees met die Here se opdragte nie. Gevalle wat bv. toegelaat word, is "waar 'n ongelowige van 'n gelowige wil skei"-1 Kor. 7:12-16;  of in die geval van "hoerery" (Matt. 5:32);  of in die geval van 'n verharde hart... (Mark. 10:5), maar as twee mense skei om verkeerde redes, kan dit nie vergewe word nie, en sal hulle onder oordeel val - sulke paartjies moet hulle sonde bely en weer verenig met mekaar.  (Die feit dat die mens skei, beteken nie dat God hulle geskei het nie - Hy het dit baie duidelik gemaak dat wat Hy saamgevoeg het, GEEN MENS MAG SKEI NIE! Die verbond is nie tot niet nie.  En waar iemand vergifnis vir hierdie sonde ontvang, beteken dit nie dat die verbond (by die Here) verbreek is nie - dit beteken slegs dat hulle nie onder oordeel sal val omdat hulle "geskei" het nie.  In die geval van waar 'n paartjie toegelaat word om te skei,  mag hulle apart van mekaar bly, en sal hulle nie onder oordeel daarvoor val nie, maar hulle mag dan nie weer trou nie, omdat hulle eintlik nog in die Here se oe met mekaar verbind is - en sou een van hulle weer trou terwyl die ander nog in die lewe is, pleeg hy/sy egbreuk! (egbreuk kan net gepleeg word waar daar nog 'n eg is;  so, dit is duidelik dat die skeibrief nie die verbond verbreek nie).  Die huweliksverbond word slegs geeindig waar een doodgaan (net soos ons dood is vir die wet, maar nou lewe vir die Here - die nuwe wet het ingetree met die dood van die testamentmaker;   - ons het die wet gedien, slawe vir die wet, soos 2 mense in die huwelik mekaar dien, maar saam met Hom dood in doop en saam met Hom opgestaan in nuwe lewe, in 'n lewe waar ons Hom nou dien, nie meer die wet dien nie -  As die kerk dit in eie hande neem om reels soos hierdie te verander, dan gaan die evangelie boodskap nie veel sin maak nie. Ons kan nie vir mense leer dat 'n skeibrief die verbond van die huwelik breek nie - nee, dit is met die dood wat daardie verbond verbreek word)(Rom. 7:1-9). 

-Die geskeide mag nie weer trou solank die ander een nog in die lewe is nie (want eintlik is hy/sy nog verbind aan sy/haar eerste maat, al het hulle 'n skeibrief gekry)(1 Kor. 7:10,11 - "En aan die getroudes beveel ek—nie ek nie, maar die Here—dat die vrou nie van die man moet skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud blyof haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie");  (1 Kor. 7:39 - "‘n Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here");   (Rom 7:2,3 - "Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man.  Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n ander man s’n word nie").  Wanneer iemand skei en weer trou, pleeg hy egbreuk - dit is dus duidelik dat die rede hoekom dit as egbreuk gesien word, is omdat die skeibrief nie regtig die verbond verbreek nie! (vgl. dit ook met Deut. 24:1-4);  - die geskeide wat weer trou , sal geoordeel word op die egbreuk waarin hy stap, tensy hy breek met daardie "onwettige" verhouding en dit bely voor die Here (vgl. dit met 1 Kor. 5 en Mark. 6:17,18).  (Mar 10:11,12 - "En Hy sê vir hulle: Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar;  en as ‘n vrou van haar man skei en met ‘n ander een trou, pleeg sy egbreuk"). Waar iemand in so 'n onwettige verhouding sy lewe lank stap, sal hy as 'n "egbreker" sterwe!

______________________________________________________
SKRIFGEDEELTES:
(1Kor. 7:29)  Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort; van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie;
(1Kor. 7:30)  en die wat ween, asof hulle nie ween nie; en die wat bly is, asof hulle nie bly is nie; en die wat koop, asof hulle nie besit nie;
(1Kor. 7:31)  en die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie; want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby.
(1Kor. 7:32)  En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag,
(1Kor. 7:33)  maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag.
==============================================
(Mat 19:7)  Hulle sê vir Hom: Waarom het Moses dan beveel om ‘n skeibrief te gee en van haar te skei?
(Mat 19:8)  Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.
(Mat 19:9)  Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. (LET WEL DAT HIERDIE SKRIF NIE VERKEERD GEINTERPRETEER MOET WORD NIE, EN DIE INTERPRETASIE DEFINITIEF NIE IN STRYD KAN WEES MET ANDER SKRIFTE NIE!  DIE "behalwe oor hoerery" IS IN KONTEKS MET "van sy vrou skei" GENOEM, NIE IN KONTEKS MET "WEER TROU" NIE! Vgl. dit met Matt. 5:32).
(Mat 19:10)  Sy dissipels sê vir Hom: As die saak van ‘n man met ‘n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie.
(Mat 19:11)  Maar Hy sê vir hulle: Almal vat hierdie woord nie, maar net dié aan wie dit gegee is.
(Mat 19:12)  Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Luk 16:18)  Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Deu 24:1)  As ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur,
(Deu 24:2)  en sy uit sy huis uittrek en weggaan en ‘n ander man s’n word,
(Deu 24:3)  en dié laaste man haar haat en haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as dié laaste man sterwe wat haar vir hom as vrou geneem het—
(Deu 24:4)  dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy vrou word nadat sy onrein geword het nie; want dit is ‘n gruwel voor die aangesig van die HERE, en jy mag op die land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie.
(Deu 24:5)  As ‘n man pas getroud is, hoef hy nie op kommando uit te trek nie, en hulle moet hom in geen enkele opsig iets oplê nie; een jaar lank moet hy vry wees vir sy huis en aan sy vrou wat hy geneem het, vreugde verskaf.

(1 Kor. 6:1-11)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die enigste geval wat Jesus gegee het waarom dit iemand geoorloof is om "te skei", was omrede van HOERERY.  

(Mat 5:31)  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.
(Mat 5:32)  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mar 10:4)  En hulle sê: Moses het toegelaat om ‘n skeibrief te skrywe en van haar te skei.
(Mar 10:5)  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe,
(Mar 10:6)  maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak.
(Mar 10:7)  Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef,
(Mar 10:8)  en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees.
(Mar 10:9)  Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.
(Mar 10:10)  En in die huis het sy dissipels Hom weer oor dieselfde saak gevra.
(Mar 10:11)  En Hy sê vir hulle: Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar;
(Mar 10:12)  en as ‘n vrou van haar man skei en met ‘n ander een trou, pleeg sy egbreuk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mal 2:16)  Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Kor. 6:1)  Durf iemand van julle wat ‘n saak teen ‘n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie?
(1Kor. 6:2)  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?
(1Kor. 6:3)  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?
(1Kor. 6:4)  As julle dan alledaagse regsake het, moet julle dié persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word.
(1Kor. 6:5)  Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie?
(1Kor. 6:6)  Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges?
(1Kor. 6:7)  Dan is dit al werklik ‘n gebrek onder julle, dat julle regsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie?
(1Kor. 6:8)  Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders.
(1Kor. 6:9)  Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
(1Kor. 6:10)  Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.
(1Kor. 6:11)  En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Eks. 22:16)  As iemand ‘n jongmeisie wat nie verloof is nie, verlei en met haar gemeenskap het, moet hy haar vir die volle huweliksprys as sy vrou koop.
(Eks. 22:17)  As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld gee volgens die huweliksprys vir jongmeisies.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Jak. 2:10)  Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.
(Jak. 2:11)  Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet geword.
(Jak. 2:12)  Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word.
(Jak. 2:13)  Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rom 7:1)  Of weet julle nie, broeders want ek spreek met mense wat die wet ken dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe nie?
(Rom 7:2)  Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man.
(Rom 7:3)  Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n ander man s’n word nie.
(Rom 7:4)  So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan ‘n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra.
(Rom 7:5)  Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra.
(Rom 7:6)  Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.
(Rom 7:7)  Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.
(Rom 7:8)  Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk; want sonder die wet is die sonde dood.
(Rom 7:9)  En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Jes. 54:5)  Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word.
(Jer 3:8)  En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van die afkerige, Israel, haar verstoot en haar haar skeibrief gegee het, dat die ontroue, haar suster Juda, nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het.

(1Kor. 5:1)  ‘n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ‘n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.
(1Kor. 5:2)  En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Kor. 7:1)  Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het—dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie aan te raak nie.
(1Kor. 7:2)  Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
(1Kor. 7:3)  Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.
(1Kor. 7:4)  Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
(1Kor. 7:5)  Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.
(1Kor. 7:6)  Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie.
(1Kor. 7:7)  Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.
(1Kor. 7:8)  Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek;
(1Kor. 7:9)  maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.
(1Kor. 7:10)  En aan die getroudes beveel ek—nie ek nie, maar die Here—dat die vrou nie van die man moet skei nie;
(1Kor. 7:11)  en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.
(1Kor. 7:12)  Maar vir die ander sê ek—nie die Here nie—as enige broeder ‘n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie;
(1Kor. 7:13)  en as ‘n vrou ‘n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie.
(1Kor. 7:14)  Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.
(1Kor. 7:15)  Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep.
(1Kor. 7:16)  Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?
(1Kor. 7:17)  Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes.
(1Kor. 7:18)  Is iemand as ‘n besnedene geroep—hy moet die besnydenis nie laat verander nie; is iemand as onbesnedene geroep—hy moet hom nie laat besny nie.
(1Kor. 7:19)  Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God.
(1Kor. 7:20)  Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is.
(1Kor. 7:21)  Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie; maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van.
(1Kor. 7:22)  Want die slaaf wat in die Here geroep is, is ‘n vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, ‘n slaaf van Christus.
(1Kor. 7:23)  Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie.
(1Kor. 7:24)  Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God.
(1Kor. 7:25)  In verband met die maagde het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat deur die barmhartigheid van die Here betroubaar is.
(1Kor. 7:26)  Ek meen dat dit goed is vanweë die aanstaande nood—dat dit goed is vir ‘n mens om so te bly.
(1Kor. 7:27)  Is jy aan ‘n vrou verbonde, moenie losmaking soek nie; is jy los van ‘n vrou, moenie ‘n vrou soek nie.
(1Kor. 7:28)  Maar as jy tog trou, sondig jy nie; en as ‘n maagd trou, sondig sy nie. Maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en ek wil julle spaar.
(1Kor. 7:29)  Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort; van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie;
(1Kor. 7:30)  en die wat ween, asof hulle nie ween nie; en die wat bly is, asof hulle nie bly is nie; en die wat koop, asof hulle nie besit nie;
(1Kor. 7:31)  en die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie; want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby.
(1Kor. 7:32)  En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag,
(1Kor. 7:33)  maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag.
(1Kor. 7:34)  Daar is ook onderskeid tussen ‘n vrou en ‘n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.
(1Kor. 7:35)  Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op ‘n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here.
(1Kor. 7:36)  Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou.
(1Kor. 7:37)  Maar hy wat in sy hart vasstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed.
(1Kor. 7:38)  Daarom, ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed; maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter.
(1Kor. 7:39)  ‘n Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here.
(1Kor. 7:40)  Sy is egter gelukkiger as sy so bly, volgens my gevoele. En ek meen dat ek ook die Gees van God het.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Luk 16:17)  Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan as dat een tittel van die wet sou val.
(Luk 16:18)  Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.

Geen opmerkings nie: