Dinsdag 16 April 2013

Glo jy wat Jesus gesê het, of wat die mense sê ?


Vir wie glo jy?
(vir Jesus, of wat die mense sê ?)


WAT JESUS GESê HET:
(Joh 15:20)  Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar.WAT DIE MENSE Sê:
Die Here sal nie toelaat dat Sy kinders verdruk word nie.


========================================================================
ANDER SKRIFGEDEELTES:


(Joh 12:25)  Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.
-------------------------
(Mat 10:28)  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
-------------------------
(Mat 5:10)  Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
(Mat 5:11)  Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.
------------------------
(Mat 24:9)  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
------------------------
(Openb. 7:9)  Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;
(Openb. 7:13)  Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
(Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.
-----------------------
(Openb. 12:17)  En die draak was vertoornd op die vrou (Israel), en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
------------------------
(Openb. 17:6)  En ek het die vrou (Babilon) gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA, DIE KERK GAAN OOK VERDRUK WORD IN DIE LAASTE DAE, NIE NET DIE JODE NIE!  Die "wegraping" gaan saam met die wederkoms plaasvind, maar neem kennis dat die wederkoms eers geskied onder die 7de seel, terwyl die groot verdrukking plaasvind onder die 5 de seel, en daar reeds verdrukking gaan wees onder die 4 de seel!  

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/die-doel-van-die-wegraping.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/en-dit-sal-vir-julle-uitloop-op-n.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wederkoms.html

Geen opmerkings nie: