Donderdag 18 April 2013

Glo jy wat Jesus gesê het? Of glo jy wat die mense sê?


Wie glo jy?
(vir Jesus, of wat die mense sê?)


 Wat Jesus gesê het:


(Joh 12:24)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

(Joh 3:3)  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.


(Mat 4:17)  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

(Mar 6:7)  En Hy het die twaalf na Hom geroep en hulle twee-twee begin uitstuur......
(Mar 6:12)  En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer.Wat die mense sê:
Kom net soos jy is na die Here, want uit genade word jy gered, daar word niks van jou verwag nie.  Al wat jy moet doen is 'n saligheidsgebed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/onderwerp-julle-dan-aan-god.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-evangelie.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/noem-ander-jou-ook-n-christen.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/leer-hulle-om-alles-te-onderhou-wat-ek.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/wat-dit-beteken-om-kragtig-te-wees-in.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/wat-meeste-preachers-jou-nie-vertel-oor.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/god-weet-wat-jy-dink.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/meditasie.html

Geen opmerkings nie: