Donderdag, 18 April 2013

Glo jy wat Jesus gesê het? Of glo jy wat die mense sê?


Wie glo jy?
(vir Jesus, of wat die mense sê?)


 Wat Jesus gesê het:


(Joh 12:24)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

(Joh 3:3)  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.


(Mat 4:17)  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

(Mar 6:7)  En Hy het die twaalf na Hom geroep en hulle twee-twee begin uitstuur......
(Mar 6:12)  En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer.Wat die mense sê:
Kom net soos jy is na die Here, want uit genade word jy gered, daar word niks van jou verwag nie.  Al wat jy moet doen is 'n saligheidsgebed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/onderwerp-julle-dan-aan-god.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-evangelie.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/noem-ander-jou-ook-n-christen.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/leer-hulle-om-alles-te-onderhou-wat-ek.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/wat-dit-beteken-om-kragtig-te-wees-in.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/wat-meeste-preachers-jou-nie-vertel-oor.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/god-weet-wat-jy-dink.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/meditasie.html

Geen opmerkings nie: